Historie

HISTORIE

Cimbálová muzika Kunovjan působí v Uherském Hradišti, centru Moravského Slovácka. Současná podoba muziky vznikla postupným vývojem z cimbálové muziky Slováckého krúžku  v Kunovicích (tehdejší části Uh.Hradiště), který vyvíjel svou činnost již od třicátých let minulého století. V šedesátých letech muzika spolupracovala s dětským souborem Děcka z Kunovic.konovjan_old Od roku 1969 převzal tento “dospívající” soubor název Kunovjan, tedy název po v té době již neexistujícím slováckém krúžku. Kontinuitu zachovala pouze cimbálová muzika s tehdejším primášem Miroslavem Horsákem, která začala doprovázet dětský soubor pod vedením Miloše Plachého. Rokem 1969 je tedy datováno zahájení práce folklórního souboru Kunovjan, s jehož činností je úzce spjat také osud nynější cimbálové muziky. V 80. letech se soubor přemístil do Uherského Hradiště, kde působí dodnes. Folklórní soubor Kunovjan pokračuje spolu s muzikou v této práci dodnes.
Během své existence dosáhla kapela velkého uznání odborníků, o čemž svědčí  mnohá ocenění z přehlídek a účinkování na významných akcích (např. Hudecké dny Slávka Volavého, Světový kongres cimbalistů, účinkování v rámci festivalu Pražské jaro), a taktéž ocenění milovníků cimbálové muziky za schopnost vytvoření příjemné pohody a zábavy. Především od začátku 80. let nahrávala v Československém rozhlase v Brně, dále vydala několik profilových  hudebních nosičů, podílela se na natáčení filmů a televizních pořadů.

Její dnešní zvuk i výraz je výsledkem dlouholeté pravidelné práce kolektivu, ve kterém se vystřídala řada známých muzikantů i zpěváků. Nepopiratelnou zásluhu na tváři kapely má především její umělecký vedoucí Jaroslav Schottl, ale také  primáši Jarda Zatloukal a Pavel Šupka.  Spolu s tanečním souborem procestovala velkou část Evropy,některé státy Asie, Ameriky a Afriky. Účinkovala také na výstavě EXPO v Hannoveru kde vytvářela  příjemnou atmosféru návštěvníkům českého pavilonu. V březnu 2005 muzika reprezentovala Českou republiku na festivalu kultury v katarském hlavním městě Doha.
Cimbálová muzika byla oceněna v letech 1994, 1997,1999, společně s tanečním souborem udělením titulu Laureát MFF Strážnice,  cimbalista Vítězslav Mach byl poctěn udělením titulu Laureát MFF Strážnice v roce 2002. Za rok 2002 a 2009 obdržel celý soubor ocenění FOSKAR v kategorii soubor roku.
Cimbálová muzika upravuje a hraje lidové písně převážně z Uherskohradišťska, Uherskobrodska, Kopanic, Zálesí, Strážnicka a Kyjovska. Jako zpestření  si ráda zahraje také melodie ze Slovenska, Maďarska a Rumunska.

Komentáře jsou uzavřeny.